Paracetamol Tijdens Zwangerschap Of Als Je Borstvoeding Geeft

Mag Je Paracetamol Gebruiken Tijdens De Zwangerschap?

Er zijn veel vrouwen die zich afvragen of je tijdens de zwangerschap paracetamol mag gebruiken, en zo ja, in welke dosering.

Tijdens de zwangerschap is paracetamol een veilig middel gebleken mist het in beperkte mate wordt gebruikt.

Er wordt geadviseerd om niet langer dan een week meer dan vier tabletten (2 gram) per dag te nemen. Deze dosering wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Indien je meer dan vier tabletten per dag nodig heb of als je langer dan een weel paracetamol nodig hebt, overleg dan eerst met je huisarts. Bij het overschrijden van de maximale dosering kun je mogelijk problemen met de lever verwachten.

Mag Je Paracetamol Gebruiken Tijdens Borstvoeding?

Net als tijdens de zwangerschap is paracetamol ook tijdens borstvoeding een veilig middel gebleken, mist het ook hier weer in beperkte mate wordt gebruikt.

Dit betekent niet langer dan twee dagen achtereen en niet meer dan vier tabletten (2 gram) per dag. Dit medicijn komt namelijk in de moedermelk terecht, maar is in deze kleine hoeveelheid en gedurende korte tijd veilig voor de baby.

Als je paracetamol langer nodig hebt en je wilt borstvoeding geven, overleg dan eerst met je arts of apotheker.

Tags: , ,

Facebook Comments:

Leave A Reply (No comments so far)

No comments yet